Świat Książki Dziecięcej

Świat Książki Dziecięcej ? kwartalny dodatek do czasopisma ?Poradnik Bibliotekarza?. Ukazuje się od lutego 2007 roku, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Sztuki ? w ramach programu operacyjnego ?Promocja czytelnictwa?. Kolorowa wkładka o objętości 8-12 stron  jest poświęcona popularyzacji problemów książki, literatury, przemianom bibliotekarstwa  dla dzieci i młodzieży oraz upowszechnianiu czytelnictwa dla tej kategorii odbiorców.

Zawiera artykuły problemowe, wywiady z twórcami książki dla młodego czytelnika, bibliotekarzami, omówienia rynku wydawniczego, recenzje nowości wydawniczych, przykłady inicjacji czytelniczej i promocji czytelnictwa w bibliotekach w Polsce i na świecie. 
Z pismem współpracują najlepsi specjaliści w Polsce w zakresie tej problematyki: Grzegorz Leszczyński, Danuta Świerczyńska-Jelonek, Joanna Olech, Ewa Gruda, Maria Kulik, Lidia Błaszczyk,  Hanna Diduszko, Grażyna Lewandowicz-Nosal, Michał Zając, Anna Krajewska i in.

Patronat nad ?Światem Książki Dziecięcej? sprawuje Instytut Książki  w Krakowie i  Polska Sekcja  IBBY.                                               

 

Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Redaktor prowadzący :
Ewa Gruda
Redakcja:
Jadwiga Chruścińska, Dorota Grabowska
Redakcja techniczna  i oprac. graficzne:   Elżbieta Matusiak
Komitet redakcyjny: Grzegorz Leszczyński (przewodniczący), Grażyna Lewandowicz-Nosal, Hanna Diduszko,Lidia Błaszczyk, Michał Zając.