^Powrót na górę

 • 1 Poradnik Bibliotekarza
  „Poradnik Bibliotekarza". Pismo dla bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych” jest ogólnopolskim miesięcznikiem wydawanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Ukazuje się od października 1949 r. W swojej 60-letniej działalności spełniało i nadal spełnia w bibliotekarstwie ważną rolę edukacyjną, kulturotwórczą, metodyczną i informacyjną, będąc propagatorem innowacyjności, rozwoju i nowoczesności polskich bibliotek.
 • 2 Świat Książki Dziecięcej
  dodatek do czasopisma „Poradnik Bibliotekarza”. Ukazuje się od lutego 2007 roku. Kolorowa wkładka o objętości 8-12 stron jest poświęcona popularyzacji problemów książki, literatury, przemianom bibliotekarstwa dla dzieci i młodzieży oraz upowszechnianiu czytelnictwa dla tej kategorii odbiorców. Więcej w dziale poświęconym dodatkowi
 • 3 Prezentacja "Poradnika Bibliotekarza"
  Chcesz wiedzieć więcej o "Poradniku"? Serdecznie zapraszamy wszystkich Czytelników "Poradnika Bibliotekarza" do obejrzenia multimedialnej prezentacji przybliżającej treści, budowę poszczególnych numerów i najważniejsze wydarzenia z życia Poradnika - całość została zaprezentowana przy pomocy wirtualnego stołu redakcyjnego. Aby zobaczyć prezentację kliknij na artykuł w aktualnościach.
 • 4 Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza
  Seria wydawnicza Wydawnictwa SBP zainicjowana na przełomie 2001/2002 r. Dotyczy praktycznych zagadnień bibliotekarstwa, w tym czytelnictwa i metodyki pracy z czytelnikiem. Jest adresowana do bibliotekarzy bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych. Poszczególne tomy wychodzą w nakładzie do 1000 egzemplarzy.
 • 5 Dodatki tematyczne
  Specjalistyczne dodatki poświęcone szczegółowym tematom dotyczą aktualnych problemów zawodowych, z którymi Bibliotekarze spotykają się w swojej pracy

  

Dla Autorów

Redakcja naszego czasopisma jest zainteresowana szeroką i stałą  współpracą ze środowiskiem związanym z szerokorozumianą  książką:  z autorami: bibliotekarzami, nauczycielami bibliotekarzami,  specjalistami bibliotekoznawstwa, książki, literatury, książki dziecięcej, literatami, studentami wyższych uczelni, księgarzami, wydawcami. Czekamy na Państwa teksty. Po akceptacji chętnie je wydrukujemy. Szczególnie jesteśmy zainteresowani  tekstami  praktycznymi, przykładami z działalności Waszych bibliotek, propozycjami rozwiązań, innowacjami,  wskazówkami, poradami, a także scenariuszami imprez, lekcjami bibliotecznymi, konkursami czytelniczymi, zestawieniami bibliograficznymi.

Mile widziane będą teksty studentów, nie tylko bibliotekoznawstwa oraz młodych bibliotekarzy.

Autorów pragnących publikować na łamach ?Poradnika Bibliotekarza?  prosimy o:

WAŻNA INFORMACJA DLA AUTORÓW !

Uprzejmie informujemy, że redakcja ?Poradnika Bibliotekarza?  przyjmuje zdjęcia, ilustracje tylko w oddzielnych plikach graficznych. Zdjęcia i rysunki powinny być dostarczone w rozdzielczości 300 DPI w formatach tiff (tif) lub JPG (JPG) ? w rozmiarze 1:1 (na szerokość kolumny 160 mm, ? kolumny ? 80 mm i ?- 40 mm w podstawie) albo większym. Pliki JPG. Powinny być zapisane w maksymalnej jakości (minimalnej kompresji). djęcia i wykresy wklejone w tekst, dostarczane do redakcji w programach MS Word lub Open Office będą automatyczne odrzucone przez Wydawnictwo SBP.

Ponadto redakcja ?Poradnika Bibliotekarza? informuje, że:

 • nie przyjmuje rękopisów, z wyjątkiem listów
 • przyjmuje teksty artykułów do 8 /9 stron (wraz ze zdjęciami) ? 1 strona zawiera 1800 znaków, znakiem jest  także odstęp, spacja
 • preferuje teksty krótsze
 • przyjmuje ilustracje ostre, technicznie poprawne, a zdjęcia elektroniczne, min. 300 DPI
 • zastrzega sobie prawo skraca artykułów i korekty formalnej, nie naruszającej myśli autora oraz zmiany tytułu artykułu
 • nie zwraca materiałów nie zamówionych
 • zawiadamia autora o zakwalifikowaniu tekstu do druku w danym numerze w trakcie   prac redakcyjnych nad numerem
 • honorarium autorskie redakcja wypłaca autorom dopiero po ukazaniu się numeru drukiem.  
            

WARTO  PUBLIKOWAĆ W PORADNIKU BIBLIOTEKARZA!  ZACHĘCAMY !

 

Świat Książki Dziecięcej

Prenumerata - promocja!!!

Prenumerata i reklama

Odwiedzający

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2013. Poradnik Bibliotekarza  Rights Reserved.