^Powrót na górę

 • 1 Poradnik Bibliotekarza
  „Poradnik Bibliotekarza". Pismo dla bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych” jest ogólnopolskim miesięcznikiem wydawanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Ukazuje się od października 1949 r. W swojej 60-letniej działalności spełniało i nadal spełnia w bibliotekarstwie ważną rolę edukacyjną, kulturotwórczą, metodyczną i informacyjną, będąc propagatorem innowacyjności, rozwoju i nowoczesności polskich bibliotek.
 • 2 Świat Książki Dziecięcej
  dodatek do czasopisma „Poradnik Bibliotekarza”. Ukazuje się od lutego 2007 roku. Kolorowa wkładka o objętości 8-12 stron jest poświęcona popularyzacji problemów książki, literatury, przemianom bibliotekarstwa dla dzieci i młodzieży oraz upowszechnianiu czytelnictwa dla tej kategorii odbiorców. Więcej w dziale poświęconym dodatkowi
 • 3 Prezentacja "Poradnika Bibliotekarza"
  Chcesz wiedzieć więcej o "Poradniku"? Serdecznie zapraszamy wszystkich Czytelników "Poradnika Bibliotekarza" do obejrzenia multimedialnej prezentacji przybliżającej treści, budowę poszczególnych numerów i najważniejsze wydarzenia z życia Poradnika - całość została zaprezentowana przy pomocy wirtualnego stołu redakcyjnego. Aby zobaczyć prezentację kliknij na artykuł w aktualnościach.
 • 4 Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza
  Seria wydawnicza Wydawnictwa SBP zainicjowana na przełomie 2001/2002 r. Dotyczy praktycznych zagadnień bibliotekarstwa, w tym czytelnictwa i metodyki pracy z czytelnikiem. Jest adresowana do bibliotekarzy bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych. Poszczególne tomy wychodzą w nakładzie do 1000 egzemplarzy.
 • 5 Dodatki tematyczne
  Specjalistyczne dodatki poświęcone szczegółowym tematom dotyczą aktualnych problemów zawodowych, z którymi Bibliotekarze spotykają się w swojej pracy

  

Dla Autorów - zaproszenie do współpracy

Redakcja naszego czasopisma jest zainteresowana szeroką i stałą  współpracą ze środowiskiem związanym z szeroko rozumianą  książką: z autorami, bibliotekarzami, nauczycielami bibliotekarzami,  specjalistami bibliotekoznawstwa, książki, literatury, książki dziecięcej, literatami, studentami wyższych uczelni, księgarzami, wydawcami. Czekamy na Państwa teksty. Po akceptacji chętnie je wydrukujemy. Szczególnie jesteśmy zainteresowani  tekstami  praktycznymi, przykładami z działalności Waszych bibliotek, propozycjami rozwiązań, innowacjami,  wskazówkami, poradami, a także scenariuszami imprez, lekcjami bibliotecznymi, konkursami czytelniczymi, zestawieniami bibliograficznymi.

Mile widziane będą teksty studentów, nie tylko bibliotekoznawstwa oraz młodych bibliotekarzy.

Autorów pragnących publikować na łamach ?Poradnika Bibliotekarza?  prosimy o:

 • przesyłanie tekstów i materiałów ilustracyjnych e-mailem lub pocztą na dyskietkach lub CD (wraz z wydrukiem) na adres Wydawnictwa SBP (Redakcji ?Poradnika Bibliotekarza?) lub bezpośrednio do redaktora naczelnego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    i sekretarza redakcji  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Teksty, płyty CD, dyskietki i materiały ilustracyjne należy podpisywać !!!
 • dołączanie do przesyłanych materiałów danych niezbędnych do wypłacenia autorom honorarium oraz odprowadzenia podatku od honorarium do urzędu skarbowego, mianowicie: nazwisko i imię, datę i miejsce urodzenia, imiona ojca i matki, adres domowy, PESEL, NIP, nazwę i adres  właściwego dla autora, ze względu na miejsce zamieszkania, urzędu skarbowego, numer konta osobistego w banku w celu przekazania honorarium, stopień lub tytuł naukowy, pełniona funkcja, miejsce pracy do umieszczenia w notce
  pobierz pdf z informacją o danych, które należy podać

 • wyrażenie zgody na bezpłatne publikowanie danego tekstu w Internecie - w związku z digitalizacją i publikowaniem archiwalnych numerów ?Poradnika Bibliotekarza? w Internecie. Brak takiego oświadczenia będzie oznaczał zgodę autora na bezpłatną publikację  tekstu w Internecie.

WAŻNA INFORMACJA DLA AUTORÓW !

Uprzejmie informujemy, że redakcja ?Poradnika Bibliotekarza?  przyjmuje zdjęcia, ilustracje tylko w oddzielnych plikach graficznych. Zdjęcia i rysunki powinny być dostarczone w rozdzielczości 300 DPI w formatach tiff (tif) lub JPG (JPG) ? w rozmiarze 1:1 (na szerokość kolumny 160 mm, ? kolumny ? 80 mm i ?- 40 mm w podstawie) albo większym. Pliki JPG. Powinny być zapisane w maksymalnej jakości (minimalnej kompresji). Zdjęcia i wykresy wklejone w tekst, dostarczane do redakcji w programach MS Word lub Open Office będą automatyczne odrzucone przez Wydawnictwo SBP.

Ponadto redakcja ?Poradnika Bibliotekarza? informuje, że:

 • nie przyjmuje rękopisów, z wyjątkiem listów
 • przyjmuje teksty artykułów do 8 /9 stron (wraz ze zdjęciami) ? 1 strona zawiera 1800 znaków, znakiem jest  także odstęp, spacja
 • preferuje teksty krótsze
 • przyjmuje ilustracje ostre, technicznie poprawne, a zdjęcia elektroniczne, min. 300 DPI
 • zastrzega sobie prawo skraca artykułów i korekty formalnej, nienaruszającej myśli autora oraz zmiany tytułu artykułu
 • nie zwraca materiałów niezamówionych
 • zawiadamia autora o zakwalifikowaniu tekstu do druku w danym numerze w trakcie prac redakcyjnych nad numerem
 • honorarium autorskie redakcja wypłaca autorom dopiero po ukazaniu się numeru drukiem.  
            

WARTO PUBLIKOWAĆ W PORADNIKU BIBLIOTEKARZA!  ZACHĘCAMY !

Dla Autorów

Redakcja naszego czasopisma jest zainteresowana szeroką i stałą  współpracą ze środowiskiem związanym z szerokorozumianą  książką:  z autorami: bibliotekarzami, nauczycielami bibliotekarzami,  specjalistami bibliotekoznawstwa, książki, literatury, książki dziecięcej, literatami, studentami wyższych uczelni, księgarzami, wydawcami. Czekamy na Państwa teksty. Po akceptacji chętnie je wydrukujemy. Szczególnie jesteśmy zainteresowani  tekstami  praktycznymi, przykładami z działalności Waszych bibliotek, propozycjami rozwiązań, innowacjami,  wskazówkami, poradami, a także scenariuszami imprez, lekcjami bibliotecznymi, konkursami czytelniczymi, zestawieniami bibliograficznymi.

Mile widziane będą teksty studentów, nie tylko bibliotekoznawstwa oraz młodych bibliotekarzy.

Autorów pragnących publikować na łamach ?Poradnika Bibliotekarza?  prosimy o:

WAŻNA INFORMACJA DLA AUTORÓW !

Uprzejmie informujemy, że redakcja ?Poradnika Bibliotekarza?  przyjmuje zdjęcia, ilustracje tylko w oddzielnych plikach graficznych. Zdjęcia i rysunki powinny być dostarczone w rozdzielczości 300 DPI w formatach tiff (tif) lub JPG (JPG) ? w rozmiarze 1:1 (na szerokość kolumny 160 mm, ? kolumny ? 80 mm i ?- 40 mm w podstawie) albo większym. Pliki JPG. Powinny być zapisane w maksymalnej jakości (minimalnej kompresji). djęcia i wykresy wklejone w tekst, dostarczane do redakcji w programach MS Word lub Open Office będą automatyczne odrzucone przez Wydawnictwo SBP.

Ponadto redakcja ?Poradnika Bibliotekarza? informuje, że:

 • nie przyjmuje rękopisów, z wyjątkiem listów
 • przyjmuje teksty artykułów do 8 /9 stron (wraz ze zdjęciami) ? 1 strona zawiera 1800 znaków, znakiem jest  także odstęp, spacja
 • preferuje teksty krótsze
 • przyjmuje ilustracje ostre, technicznie poprawne, a zdjęcia elektroniczne, min. 300 DPI
 • zastrzega sobie prawo skraca artykułów i korekty formalnej, nie naruszającej myśli autora oraz zmiany tytułu artykułu
 • nie zwraca materiałów nie zamówionych
 • zawiadamia autora o zakwalifikowaniu tekstu do druku w danym numerze w trakcie   prac redakcyjnych nad numerem
 • honorarium autorskie redakcja wypłaca autorom dopiero po ukazaniu się numeru drukiem.  
            

WARTO  PUBLIKOWAĆ W PORADNIKU BIBLIOTEKARZA!  ZACHĘCAMY !

 

Świat Książki Dziecięcej

Świat Książki Dziecięcej ? kwartalny dodatek do czasopisma ?Poradnik Bibliotekarza?. Ukazuje się od lutego 2007 roku, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Sztuki ? w ramach programu operacyjnego ?Promocja czytelnictwa?. Kolorowa wkładka o objętości 8-12 stron  jest poświęcona popularyzacji problemów książki, literatury, przemianom bibliotekarstwa  dla dzieci i młodzieży oraz upowszechnianiu czytelnictwa dla tej kategorii odbiorców.

Zawiera artykuły problemowe, wywiady z twórcami książki dla młodego czytelnika, bibliotekarzami, omówienia rynku wydawniczego, recenzje nowości wydawniczych, przykłady inicjacji czytelniczej i promocji czytelnictwa w bibliotekach w Polsce i na świecie. 
Z pismem współpracują najlepsi specjaliści w Polsce w zakresie tej problematyki: Grzegorz Leszczyński, Danuta Świerczyńska-Jelonek, Joanna Olech, Ewa Gruda, Maria Kulik, Lidia Błaszczyk,  Hanna Diduszko, Grażyna Lewandowicz-Nosal, Michał Zając, Anna Krajewska i in.

Patronat nad ?Światem Książki Dziecięcej? sprawuje Instytut Książki  w Krakowie i  Polska Sekcja  IBBY.                                               

 

Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Redaktor prowadzący :
Ewa Gruda
Redakcja:
Jadwiga Chruścińska, Dorota Grabowska
Redakcja techniczna  i oprac. graficzne:   Elżbieta Matusiak
Komitet redakcyjny: Grzegorz Leszczyński (przewodniczący), Grażyna Lewandowicz-Nosal, Hanna Diduszko,Lidia Błaszczyk, Michał Zając.

 

 

>

>>>

Prenumerata

ZAINWESTUJ  W  SIEBIE ? ZAPRENUMERUJ  ?PORADNIK BIBLIOTEKARZA?!

?Poradnik Bibliotekarza? można zaprenumerować :
 w  STOWARZYSZENIU  BIBLIOTEKARZY POLSKICH


?Poradnik Bibliotekarza" jest dostępny w prenumeracie i w bezpośredniej sprzedaży w Biurze ZG SBP. Zamówienia na prenumeratę czasopisma można składać w ciągu całego roku, od  dowolnego numeru pisma. Numery archiwalne, a także pojedyncze numery można nabyć wyłącznie w Biurze ZG SBP. Oferta jest ważna do wyczerpania nakładu.

Wysokość bieżącej prenumeraty rocznej wynosi 204 zł.
Dodatki tematycznie w cenie numerów. W przypadku zamówienia co najmniej 3 egz. ?Poradnika Bibliotekarza? zamawiającemu przysługuje rabat w wysokości 10%.

Jak zakupić?

 • Najwygodniejszą formą zakupu prenumeraty jest zakup przy pomocy sklepu internetowego SBP

>>Kup teraz<<
 

 • Prenumeratę można zakupić też w tradycyjny sposób. Aby dokonać prenumeraty należy wypełnić blankiet pocztowy lub bankowy z zaznaczeniem liczby zamawianych egzemplarzy i dokonać wpłaty. Zaprenumerowane egzemplarze przesyłane są na adres prenumeratora przesyłkę pocztową zwykłą.

Wpłaty na prenumeratę przyjmuje:
Dział Promocji i Sprzedaży Biura ZG SBP

Al. Niepodległości 213, 02-086  Warszawa
Informacje: Joanna Janczak tel. (22) 825-50-24, faks (22) 825-53-49
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 • Prenumeratę można zakupić też w ?RUCH-u? S.A.Wpłaty na prenumeratę ?Poradnika Bibliotekarza? przyjmowane są tylko na okresy kwartalne.

 
Prenumerata krajowa:
Przedpłaty na prenumeratę przyjmują jednostki kolportażowe ?RUCH?S.A. właściwe  dla miejsca zamieszkania. Termin przyjmowania wpłat na prenumeratę krajową i zagraniczną do 5 każdego miesiąca poprzedzającego okres rozpoczęcia prenumeraty.

Prenumerata zagraniczna:
Wpłaty przyjmuje jednostka ?RUCH? S.A. Oddział Krajowej Dystrybucji prasy na konto: PEKAO S.A. IV/O Warszawa 68124010531111000004430494 lub kasa Oddziału.

Informacje o warunkach prenumeraty udziela w/w Oddział ul. Annopol 17a, 03-236 Warszawa, tel. (22) 53-28-731, 53-28-816, 53-28-819, 53-28-820.

Infolinia 0-800-1200-29, w Internecie http://ruch.com.pl/

 

 •  Prenumeratę można zakupić też na  POCZCIE  POLSKIEJ


Przyjmowanie przedpłat od prenumeratorów, we wszystkich urzędach pocztowych w całym kraju w terminach:

do 25 listopada ? za prenumeratę realizowaną od 1 stycznia następnego roku.
Do 25 lutego ? za prenumeratę realizowana od 1 kwietnia bieżącego roku.
Do 25 maja- na prenumeratę realizowaną od 1 lipca bieżącego roku.
Do 25 sierpnia  na prenumeratę realizowaną od 1 października bieżącego roku.

Urzędy pocztowe właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora

przyjmują przedpłaty odpowiednio:
do 30 listopada ? na prenumeratę realizowana od stycznia następnego roku
do końca lutego ? na prenumeratę realizowaną od 1 kwietnia bieżącego roku.
Do 31 maja ? na prenumeratę realizowaną  od 1 października bieżącego roku.

Przedpłaty na prenumeratę są przyjmowane przez listonoszy i doręczycieli (od osób niepełnosprawnych w miastach) od wszystkich mieszkańców wsi i małych miasteczek, gdzie dostęp do urzędu pocztowego jest utrudniony.
Prenumerata prasy obejmuje pełne okresy kwartalne.

Wpłaty na prenumeratę są przyjmowane bez pobierania dodatkowych opłat, bez obowiązku wypełniania blankietów wpłat.
Zaprenumerowane egzemplarze są doręczane do miejsca zamieszkania prenumeratora lub jego siedziby bez pobierania opłat.

Świat Książki Dziecięcej

Prenumerata - promocja!!!

Prenumerata i reklama

Odwiedzający

Odwiedza nas 3 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2013. Poradnik Bibliotekarza  Rights Reserved.