^Powrót na górę

 • 1 Poradnik Bibliotekarza
  „Poradnik Bibliotekarza". Pismo dla bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych” jest ogólnopolskim miesięcznikiem wydawanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Ukazuje się od października 1949 r. W swojej 60-letniej działalności spełniało i nadal spełnia w bibliotekarstwie ważną rolę edukacyjną, kulturotwórczą, metodyczną i informacyjną, będąc propagatorem innowacyjności, rozwoju i nowoczesności polskich bibliotek.
 • 2 Świat Książki Dziecięcej
  dodatek do czasopisma „Poradnik Bibliotekarza”. Ukazuje się od lutego 2007 roku. Kolorowa wkładka o objętości 8-12 stron jest poświęcona popularyzacji problemów książki, literatury, przemianom bibliotekarstwa dla dzieci i młodzieży oraz upowszechnianiu czytelnictwa dla tej kategorii odbiorców. Więcej w dziale poświęconym dodatkowi
 • 3 Prezentacja "Poradnika Bibliotekarza"
  Chcesz wiedzieć więcej o "Poradniku"? Serdecznie zapraszamy wszystkich Czytelników "Poradnika Bibliotekarza" do obejrzenia multimedialnej prezentacji przybliżającej treści, budowę poszczególnych numerów i najważniejsze wydarzenia z życia Poradnika - całość została zaprezentowana przy pomocy wirtualnego stołu redakcyjnego. Aby zobaczyć prezentację kliknij na artykuł w aktualnościach.
 • 4 Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza
  Seria wydawnicza Wydawnictwa SBP zainicjowana na przełomie 2001/2002 r. Dotyczy praktycznych zagadnień bibliotekarstwa, w tym czytelnictwa i metodyki pracy z czytelnikiem. Jest adresowana do bibliotekarzy bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych. Poszczególne tomy wychodzą w nakładzie do 1000 egzemplarzy.
 • 5 Dodatki tematyczne
  Specjalistyczne dodatki poświęcone szczegółowym tematom dotyczą aktualnych problemów zawodowych, z którymi Bibliotekarze spotykają się w swojej pracy

  

Dodatki Poradnika Bibliotekarza

?REGIONALIZM W BIBLIOTECE?
- dodatek do ?Poradnika Bibliotekarza?Dodatek jest dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej ? na stronie internetowej ?Poradnika Bibliotekarza?

Do rozwoju tożsamości regionalnej w Polsce w dużym stopniu przyczyniają biblioteki publiczne, które gromadzą dokumenty o regionie, popularyzują wiedzę o regionie, skupiają mieszkańców wokół idei regionalizmu, kultywując patriotyzm lokalny. Dodatek prezentuje bogatą działalność bibliotek publicznych na rzecz regionu, a oferta regionalna wybranych placówek bibliotecznych może z powodzeniem być wykorzystana w pracy zawodowej bibliotekarzy.

Spis treści
Od redaktora Oblicza regionalizmu (Eliza Furmanek, Agnieszka Heidinger)
Tradycje regionalne na Pomorzu (Grzegorz Grzenkowicz)
MBP w Słupsku ? biblioteką wielokulturową (Danuta Sroka)
Wałbrzych wielokulturowy (Sława Janiszewska)
Regionalizm w GBP w Aleksandrowie Lubelskim (Justyna Bździuch)
Współpraca bibliotek publicznych w zakresie tworzenia bibliografii regionalnej (Joanna Gaworska-Wandas, Magdalena Nawrocka)
Troska o dziedzictwo historyczne regionu (Dariusz Kowalczyk)
Regionalizm to moja pasja. Wywiad z Danutą Grzegorczyk ? Mazowieckim Bibliotekarzem Roku (Jadwiga Chruścińska)

 pobierz PDF

 zobacz ON-LINE

 

 
?FILM W BIBLIOTECE?

- dodatek do ?Poradnika Bibliotekarza?


Dodatek jest dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej ? na stronie internetowej ?Poradnika Bibliotekarza?

Przygotowując dodatek do ?Poradnika Bibliotekarza? ? ?Film w bibliotece?, postawiliśmy sobie za cel pokazanie różnorodnych powiązań jakie zachodzą pomiędzy biblioteką i filmem. W dobie kultury audiowizualnej, która zdominowała współczesne życie, nikt nie tylko nie pamięta czasów bez wszechobecnego obrazka, ale skłonny jest żyć w przeświadczeniu, iż tak właśnie było zawsze. Kolejne pokolenia widzów rodzą się, wychowują i kształcą, w świecie obrazów ? filmowych, telewizyjnych, realizowanych różnymi technikami. Świat obrazów stał się naturalnym środowiskiem współczesnego człowieka, bez którego nie umiałby już wyobrazić sobie życia, a biblioteki próbują nadążać za jego potrzebami. 

 

 

 

Spis treści
Roman Sowa - Edukacja filmowa w teorii, w praktyce, w bibliotece
Kacper Nowacki - Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece: Film w bibliotece
Luiza Skrzydlak - Film w bibliotece: zrób to sam
Anna Wojtkowska-Witala, Wojciech Szwiec - Działalność kinowa i filmowa MBP w Mikołowie
Dagmara Rosół - Biblioteka Śląska w Katowicach, Dział Zbiorów Śląskich i Śląska Biblioteka Filmowa
Jacek Smółka - Orbitalne kino w bibliotece

 pobierz PDF

 zobacz ON-LINE

 
 

?ANIMACJA W BIBLIOTECE?
- dodatek do ?Poradnika Bibliotekarza?
Dodatek jest dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej ? na stronie internetowej ?Poradnika Bibliotekarza?

W numerze prezentujemy artykuły dotyczące klasyfikacji form i metod pracy z czytelnikiem, działań animacyjnych przygotowanych z myślą o sześciolatkach (temat obecnie nośny wobec protestu rodziców przed wczesnym rozpoczynaniem nauki szkolnej), oferty biblioteki publicznej adresowanej do różnych kategorii czytelników (na przykładzie Biblioteki Publicznej w Ursusie ) oraz przykłady pracy z czytelnikiem dziecięcym .

 
 


Spis treści

Dorota Grabowska - Formy i metody pracy w bibliotece
Agata Arkabus - Biblioteka ? miejsce , gdzie nikt się nie nudzi, czyli sześciolatek w bibliotece
Piotr Jankowski - Formy działalności edukacyjno-kulturalnej w Bibliotece Publicznej w Ursusie
Anna Misiak, Ilona Wojewódka - Tęczowe podróże, czyli wakacje w Bytomskiej Bibliotece
Józefina Opczyńska - Cała Polska czyta dzieciom
Zofia Nizio - Pociąg do czytania
Jadwiga Kusior - Spacerkiem po Bajkowej Alei
Monika Raczyńska - Od świtu do zmierzchu, a nawet noc

 pobierz PDF

 zobacz ON-LINE

 

 


?TEATR W BIBLIOTECE?
- dodatek do ?Poradnika Bibliotekarza?


Dodatek jest dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej ? na stronie internetowej ?Poradnika Bibliotekarza?

Czy możliwy jest bliski związek teatru i biblioteki? Okazuje się, że tak. Można powiedzieć, że teatr amatorski na dobre zagościł w bibliotece, doskonale wpisując się w jej współczesne funkcje. Coraz częściej kultura teatralna staje się częścią działalności edukacyjnej i kulturalnej bibliotek. Biblioteki publiczne, szkolne, pedagogiczne, placówki związane z domami kultury prowadzą różnego rodzaju formy teatralne i parateatralne . Są to z reguły przedstawienia adresowane do dzieci i młodzieży, ale funkcjonują również teatry dla dorosłych np. wrocławski Teatr Wśród Książek. Organizowane są też przeglądy, festiwale teatrzyków bibliotecznych.
Celem dodatku do ?Poradnika Bibliotekarza? pt. ?Teatr w bibliotece? jest wskazanie na doniosłą rolę sztuki teatralnej w kształtowaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych i społecznych , która poprzez związek z literaturą sprzyja rozwojowi czytelnictwa. Nie bez znaczenia jest możliwość integracji społeczności lokalnej z biblioteką. W tym zakresie realizowana jest idea biblioteki otwartej.Spis treści
Tomasz Mitrowski - O potrzebie teatru
Małgorzata Pietrzak - Dlaczego warto prowadzić zajęcia teatralne w bibliotece?
Urszula Bielecka - ?Teatr wśród Książek? w Bibliotece Ikara Filii nr 23 MBP we Wrocławiu
Anna Ptaszkiewicz-Godzina - ?Życie jest teatrem? ? projekt MBP w Jaworznie
Agnieszka Mirek - Teatr w bibliotece, czyli Galeria Książki inspirowana teatrem
Teatrzyk biblioteczny ?Bajbalinki? w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr  nr 25 w warszawskiej dzielnicy Wola
Dariusz Kowalczyk - Festiwal dziecięcych teatrzyków bibliotecznych w Końskich

 pobierz PDF

 zobacz ON-LINE

 


?BIBLIOTEKA BEZ BARIER?
12/2013
- dodatek do ?Poradnika Bibliotekarza?

Redakcja ?Poradnika Bibliotekarza? zaprasza do lektury kolejnego dodatku tematycznego, tym razem poświęconego problematyce integracji społecznej.
 Image

Biblioteki publiczne są instytucjami społecznymi, otwartymi na potrzeby różnych grup użytkowników. Tu znajdują swoje miejsce zarówno najmłodsi czytelnicy, jak i seniorzy. Mile widziane są osoby z różnymi niesprawnościami (fizycznymi i psychicznymi), seniorzy, bezrobotni, przedstawiciele mniejszości narodowych, imigranci, więźniowie. Dla tych kategorii czytelników biblioteki gromadzą specjalne zbiory i oferują różnorodne usługi, mające na celu ich aktywizację społeczną i swobodny dostęp do dóbr kultury.

 

?PRZEDSZKOLAK W BIBLIOTECE? 10/2011
- dodatek do ?Poradnika Bibliotekarza?

Niniejszy dodatek do ?Poradnika Bibliotekarza? prezentuje w ogólnym zarysie  etapy rozwoju czytelniczego dziecka w wieku przedszkolnym oraz przykłady doświadczeń wybranych bibliotek publicznych (Olsztyn, Kędzierzyn-Koźle, Legnica, Mońki) .Całość uzupełnia wywiad z pisarką Beatą Rybak  nt jej obserwacji i  pozytywnej oceny działalności kulturalnej i czytelniczej bibliotek w zakresie współdziałania z najmłodszymi klientami bibliotek, co znajduje swój wyraz w nośnym tytule Zapisz dziecko do biblioteki, nigdy nie jest za późno!
 
 Image


W dodatku proponujemy następujące artykuły:

 • Kształtowanie czytelnictwa u dzieci w wieku przedszkolnym (Agata Arkabus, Anna Piusa)
 • Zapisz dziecko do biblioteki, nigdy nie jest za późno. Wywiad Łukasza Ślusarczyka z Beatą Rybak
 • Abecadło ? biblioteka dla najmłodszych ( Ewa Romejko)
 • Przedszkolak w monieckiej bibliotece ( Barbara Kuprel)
 • Czytające przedszkolaki w Kędzierzynie-Koźlu (Helena Bulanda)
 • Legnicka Biblioteka Publiczna ? przyjazna maluchom ( Dorota Koć)


Spacerownik po Europie 6/2011
? dodatek do ?Poradnika Bibliotekarza
?


Redakcja ?Poradnika Bibliotekarza? ? czasopisma będącego patronem medialnym Spacerownika po Europie zaprasza do lektury specjalnego dodatku, informującego o przebiegu zajęć, stosowanych formach i metodach edukacyjnych, efektach dydaktycznych, a także atmosferze spotkań. Mam nadzieję, że opis przebiegu zajęć zainteresuje bibliotekarzy i zainspiruje do realizacji podobnych pomysłów we własnej placówce. Zainteresowanym polecam także lekturę poradnika metodycznego ?Spacerownik po Europie? , zawierającego scenariusze zajęć bibliotecznych przygotowane z myślą o realizacji tego projektu.
Zapraszam do podróży marzeń.

 Image


NOWE MEDIA w bibliotece 11/2010

? dodatek do ?Poradnika Bibliotekarza
?


Biblioteki publiczne coraz częściej poza tradycyjnym księgozbiorem gromadzą i udostępniają nowe typy zbiorów o charakterze multimedialnym. W bibliotekach spotkać można filmy DVD, BLU-RAY, płyty muzyczne, gry PC, audiobooki, wydawnictwa elektroniczne. Ich liczba nie jest jeszcze znaczna ilościowo (ok. 1,20% całości zasobów), ale można zauważyć  tendencje do wzrostu tego typu zbiorów. Biblioteki, które gromadzą nowe media są atrakcyjniejszym miejscem dla użytkowników, zwłaszcza dla wymagającego młodego klienta i chętniej przez nich odwiedzane. W niniejszym dodatku , który ukaże się w nr 11/2010, redakcja ?PB? prezentuje przykłady działań  bibliotek w zakresie gromadzenia i udostępniania tego typu zbiorów, mając nadzieję że ?dobre praktyki? tych placówek będą wzorem dla innych bibliotek. Zapraszam do lektury.

 Image


MŁODZIEŻ   W  BIBLIOTECE
7-8/2010
? dodatek do ?Poradnika Bibliotekarza?

 Prezentuje  dotychczasowe działania bibliotek na rzecz młodzieży. W ostatnich latach powstały specjalistyczne biblioteki dla młodych klientów (Wrocław, Olsztyn), rozwija się idea mediatek ? bibliotek oferujących nowoczesne media, atrakcyjny wystrój wnętrz, milą atmosferę, ale  adresowanych nie tylko do młodzieży, chociaż młodzież właśnie te placówki chętnie odwiedza.   Warto te wzorce powielać i upowszechniać.
 
W dodatku  ?Młodzież w bibliotece? czytelnik znajdzie interesujące teksty : Biblioteka dla młodzieży (Grażyna Lewandowicz); Energia, szybkość, różnorodność,  czyli młodzież w bibliotece (Joanna Podolak): Czy biblioteka może być atrakcyjna dla młodzieży?  (Kamila Sowińska); W co gramy z młodzieżą? (Małgorzata Piekarska i  Co czyta młodzież? (Aneta Wójcik). 

Image

Dyskusyjne Kluby Książki 10/2009
? dodatek do ?Poradnika Bibliotekarza?

Dyskusyjne Kluby Książki powstały w 2007 r.  z inicjatywy oraz  przy wsparciu merytorycznym i finansowym Instytutu Książki. Zlokalizowane są  na ogół w bibliotekach różnego stopnia, od placówek wojewódzkich po filie biblioteczne w małych miejscowościach zarówno  w placówkach dla dorosłych, jak  i dla dzieci. DKK organizowane są także w domach kultury, klasztorach, więzieniach. Społeczny ruch na rzecz czytania książek rozwija się intensywnie. Obecnie działa w Polsce 580  klubów, a w zajęciach czytelniczych  uczestniczy 5200 miłośników książki. Jest to swoista moda na czytanie, która promuje bibliotekę jako miejsce, gdzie można wspólnie czytać i dyskutować na temat literatury oraz jako miejsce integracji społecznej.

Celem specjalnego dodatku do ?Poradnika Bibliotekarza? pt. ?Dyskusyjne Kluby Książki w bibliotekach? jest  pokazanie zjawiska społecznego, jakim jest  kreowanie mody na czytanie książek (poprzez pokazanie genezy, istoty działalności  DKK, ich organizacji i rozwoju (p. wywiad z E. Kalinowską koordynatorem DKK w Instytucie Ksiązki).  Nie bez znaczenia  są  dobre przykłady działalności klubów czytelniczych w bibliotekach, na przykładzie wybranych placówek w Bielsku Białej, Zielonej Górze, Opolu, Toruniu i Bytomiu. Po kilku latach działalności kluby książki wpisały się znakomicie w krajobraz polskich bibliotek, promując czytelnictwo poprzez aktywizację środowisk lokalnych.  Otwarta na otoczenie biblioteka staje się   miejscem spotkań integracyjnych, oddziaływującym swoim działaniem na środowisko.

  Image

 
Biblioteka dla Seniorów 2/2009
? dodatek do ?Poradnika Bibliotekarza?

Zapraszamy czytelników ?Poradnika Bibliotekarza? do lektury kolejnej edycji dodatku ?Biblioteka dla Seniorów?. Tym razem proponujemy artykuły dotyczące ogólnej sytuacji seniorów i różnorodnej, stale rozwijającej się oferty bibliotek publicznych w Polsce skierowanej do tej kategorii czytelników. Warto zwrócić uwagę na działalność Międzybibliotecznej Komisji ds. Seniorów, zainicjowanej przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną we Wrocławiu, której celem jest aktywizowanie działań bibliotek danego regionu na rzecz seniorów oraz wsparcie merytoryczne, a zwłaszcza metodyczne dla bibliotekarzy pracujących z osobami starszymi. Ważnym elementem edukacji w tym zakresie są przykłady dobrych praktyk. Tym razem prezentujemy bogaty dorobek DBP we Wrocławiu w pracy z seniorami i MBP w Gdyni. Mamy nadzieję, że omówione
w obu dodatkach problemy zwrócą uwagę  bibliotekarzy na sytuację i potrzeby ludzi starszych i konieczność  ich aktywizacji społecznej, czytelniczej i środowiskowej. Działania te są dużym i ważnym wyzwaniem dla bibliotek publicznych.

Image

Świat Książki Dziecięcej

Prenumerata - promocja!!!

Prenumerata i reklama

Odwiedzający

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2013. Poradnik Bibliotekarza  Rights Reserved.