^Powrót na górę

 • 1 Poradnik Bibliotekarza
  „Poradnik Bibliotekarza". Pismo dla bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych” jest ogólnopolskim miesięcznikiem wydawanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Ukazuje się od października 1949 r. W swojej 60-letniej działalności spełniało i nadal spełnia w bibliotekarstwie ważną rolę edukacyjną, kulturotwórczą, metodyczną i informacyjną, będąc propagatorem innowacyjności, rozwoju i nowoczesności polskich bibliotek.
 • 2 Świat Książki Dziecięcej
  dodatek do czasopisma „Poradnik Bibliotekarza”. Ukazuje się od lutego 2007 roku. Kolorowa wkładka o objętości 8-12 stron jest poświęcona popularyzacji problemów książki, literatury, przemianom bibliotekarstwa dla dzieci i młodzieży oraz upowszechnianiu czytelnictwa dla tej kategorii odbiorców. Więcej w dziale poświęconym dodatkowi
 • 3 Prezentacja "Poradnika Bibliotekarza"
  Chcesz wiedzieć więcej o "Poradniku"? Serdecznie zapraszamy wszystkich Czytelników "Poradnika Bibliotekarza" do obejrzenia multimedialnej prezentacji przybliżającej treści, budowę poszczególnych numerów i najważniejsze wydarzenia z życia Poradnika - całość została zaprezentowana przy pomocy wirtualnego stołu redakcyjnego. Aby zobaczyć prezentację kliknij na artykuł w aktualnościach.
 • 4 Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza
  Seria wydawnicza Wydawnictwa SBP zainicjowana na przełomie 2001/2002 r. Dotyczy praktycznych zagadnień bibliotekarstwa, w tym czytelnictwa i metodyki pracy z czytelnikiem. Jest adresowana do bibliotekarzy bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych. Poszczególne tomy wychodzą w nakładzie do 1000 egzemplarzy.
 • 5 Dodatki tematyczne
  Specjalistyczne dodatki poświęcone szczegółowym tematom dotyczą aktualnych problemów zawodowych, z którymi Bibliotekarze spotykają się w swojej pracy

  

Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza

Wszystkie pozycje Biblioteczki Poradnika Bibliotekarza można zakupi w sklepie SBP - Zapraszamy!!!

aby kupić kliknij w ten link


Seria wydawnicza Wydawnictwa SBP została zainicjowana przez redakcję ?Poradnika Bibliotekarza? i dyrektora Wydawnictw SBP ? Janusza Nowickiego na przełomie 2001/2002 r. Oferta tematyczna serii dotyczy praktycznych zagadnień bibliotekarstwa, w tym zwłaszcza czytelnictwa i metodyki pracy z czytelnikiem i jest adresowana do bibliotekarzy bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych. Nakłady poszczególnych tomów osiągają blisko 1000 egzemplarzy.

 

Najnowsza książka z serii ?Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza?

Bogdan Klukowski: E-booki w Polsce i na świecie. Poradnik. Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012 .Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza.16.

Kolejny, 16 tomik ?Biblioteczki Poradnika Bibliotekarza? poświęcony jest problematyce książki elektronicznej, która istnieje w Polsce od wielu lat, a w bibliotekach dostęp do niej pojawił się stosunkowo niedawno.
E-book, czyli publikacja, której treść jest zapisana w formie elektronicznej i możliwa jest do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego w komputerze. czytniku książek, telefonie komórkowym, palmtopie, czy mp4 ? ma na świecie ma już wieloletnią tradycję. W Polsce jest zjawiskiem stosunkowo nowym , niezbyt dobrze jeszcze osadzonym w realiach rynku książki. Ale dociera również i do bibliotek. W tej sytuacji dobre rozeznanie wśród pracowników bibliotek w rozwoju e-booków w Polsce i na świecie jest jak najbardziej pożądane. Na rynku książki spotykamy zarówno publikacje tradycyjne, audiobooki i e-booki; te trzy rodzaje wydawnictw doskonale się uzupełniają, ale wydawcy, obserwując realia światowe bacznie śledzą tendencje w zakresie rozwoju książek elektronicznych, których sprzedaż w roku 2012 zbliżyła się już do audiobooków i wyprzedziła nawet prasę elektroniczną. Każdy szanujący się wydawca pragnie zaoferować potencjalnemu czytelnikowi możliwość wyboru najbardziej odpowiedniej dla niego formy książki. I tak np. ksiażkę M.KalicinskiejLilka miłośnik literatury może nabyć w formie papierowej, dźwiękowej , a także i elektronicznej.
 Bogdan Klukowski , autor książki E-booki w kraju i na świecie , wprowadza czytelnika w globalny świat tendencji wydawniczych , które zmierzają w konsekwencji w kierunku cyfryzacji piśmiennictwa. Na razie jest to perspektywa odległa, która niesie ze sobą wiele przeszkód natury technicznej (rozwój narzędzi do czytania), ekonomiczne (koszt sprzętu, wyprodukowania książki), prawnej (prawo autorskie) i merytorycznej ( ograniczona tematyka książek). Przyszłość książki tradycyjnej na razie nie budzi obaw, ale nie można bagatelizować sytuacji na współczesnym rynku książki. Biblioteki starają się poszerzać ofertę swoich zbiorów. Już teraz w ramach programu ibuk.pl czytelnicy niektórych bibliotek mogą mieć dostęp do wydawnictw elektronicznych. Niektóre wydawnictwa np. normy, dokumenty prawne ukazują się tylko w wersji online. Coraz częściej czytelnik korzysta z wersji online popularnych gazet i tygodników społeczno-kulturalnych. Ekspansja książki elektronicznej w bibliotekach jest tylko kwestią czasu. Już teraz w niektórych bibliotekach można skorzystać z programu Ibuk.pl , uzyskując dostęp do literatury naukowej.
 Redakcja ?Poradnika Bibliotekarza? zachęca czytelników do lektury tej interesującej i aktualnej tematycznie książki; warto bowiem poznać istotę książki elektronicznej, jej genezę, wady i zalety. To jest bowiem nasza przyszłość.

 

Lidia Nowak: Asertywność w bibliotece. Jak poznać  siłę swojej profesji. Warszawa: Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012
Image

Długo oczekiwana przez bibliotekarzy książka Lidii Nowak pt. ? Asertywność w bibliotece?. Jak poznać siłę swojej profesji? jest pierwszą publikacją napisaną pod kątem specyfiki zawodu bibliotekarskiego oraz z uwzględnieniem potrzeb współczesnych bibliotekarzy.

Autorka, kulturoznawca, psycholog,  wieloletni wykładowca / trener warsztatów z zakresu komunikacji i asertywności adresowanych  do środowiska bibliotekarskiego, wykazuje  głęboką znajomość przemian w bibliotekarstwie  we współczesnym świecie ,   naszej profesji , osobowości bibliotekarzy, ich mocnych i słabych stron -  co kreuje ją na  przewodnika , znawcę psychiki  i potrzeb  bibliotekarzy oraz  sprawia, że  przygotowana przez nią książka nie jest  oderwanym od rzeczywistości  wykładem nt. asertywności , ale  rodzajem  praktycznych wskazówek, porad  - zachęcających czytelnika   do ich stosowania w życiu, nie tylko zawodowym.

Napisana żywym, bezpośrednim językiem trafia  bezpośrednio do naszych przyzwyczajeń, przekonań , oczekiwań ,  pozwalając tym samym na formułowanie wniosków nie tyle przez autorkę ( która nie chce być mentorem a raczej doradcą) co  przez samych czytelników. W tym procesie pomagają czytelnikom liczne przykłady, zaczerpnięte z praktyki bibliotekarskiej, różnego rodzaju testy osobowościowe będące sprawdzianem naszych relacji z otoczeniem, bogata literatura przedmiotu.

Celem tej  pracy jest ? poprzez zrozumienie i nabycie umiejętności asertywnych -  zachęcenie środowiska bibliotekarskiego  do podjęcia energicznych starań  o podniesienie prestiżu zawodu bibliotekarskiego w Polsce  i wskazanie na dużą rolę biblioteki w środowisku  lokalnym. Autorka poprzez treści tej publikacji przygotowuje bibliotekarzy do podjęcia tej walki o pozycję biblioteki/bibliotekarzy, zdając sobie sprawę, iż jest proces trudny i zawiły ? wobec indolencji władz samorządowych. Ale nie można z tej walki zrezygnować ? to jest przyszłość bibliotekarstwa.

Tę  znakomitą książkę powinien przeczytać każdy bibliotekarz!  Pomoże w życiu zawodowym i prywatnym.

 

Mirosława Dobrowolska: Seniorzy w bibliotekach publicznych. Warszawa: Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012 -  104 s. <Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza? Nr 16>
Image

W obecnym  starzejącym się świecie pojawił się problem seniorów, ich potrzeb, sfery usług skierowanych do tej kategorii ludzi, zdrowia, opieki  i uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym. Również i biblioteki publiczne, pedagogiczne starają się ukierunkować swoje działania  na potrzeby osób starszych. Proponują specjalne zbiory (książki z dużą czcionką, audiobooki) oraz usługi (książka na telefon, spotkania integracyjne, kursy komputerowe).

Poradnik Mirosławy Dobrowolskiej jest pierwszą tego typu publikacją adresowaną do bibliotekarzy. W  trzech pierwszych rozdziałach autorka omawia w zwięzłej formie  problemy starości z punktu widzenia medycyny i psychologii, zagadnienia demografii, prognoz dla starzejących się społeczeństw oraz obraz seniora w opinii społecznej i jak sami seniorzy postrzegają siebie. Kolejne rozdziały dotyczą uczestnictwa seniorów w bibliotekach publicznych. Została w nich omówiona następująca tematyka : czy seniorzy w bibliotekach publicznych  to nowa kategoria czytelników?  , jak prezentuje się czytelnictwo seniorów, dlaczego czytają mało, mając więcej czasu, co należy zrobić, aby zainteresować starzejące się społeczeństwo książką?  Autorka omawia ofertę bibliotek skierowaną do seniorów oraz przedstawia różnorodną i dość bogatą działalność bibliotek na rzecz ludzi w podeszłym wieku. (spotkania edukacyjne, kursy komputerowe, nauka języka obcego,  Uniwersytety III Wieku , Biblioteczne Kluby Seniora, w których seniorzy mogą realizować swoje pasje, spotykać się, wymieniać poglądy, itp.) . Nie pomija również zagadnień komunikacji miedzy bibliotekarzem, a seniorem, przestawiając zasady savoir ? vivre w stosunku do osób starszych, wchodzących do biblioteki. W ostatnim, ósmym rozdziale zawarte są przydatne dla bibliotekarzy ( i nie tylko) informacje o możliwościach uzyskania przez biblioteki funduszy od stowarzyszeń, fundacji, towarzystw.

Ta niewielka objętościowo pozycja powinna zainteresować bibliotekarzy i znaleźć swoje miejsce na pólkach bibliotecznych. POLECAMY JEJ LEKTURĘ!

 

Aldona Żukowska: Audiobooki w bibliotece. Warszawa: Wydaw. stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012 -  90 s.;il. <Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza> 14.

Image

Poradnik Aldony Żukowskiej Audiobooki w bibliotece jest bodaj pierwszą próbą  w miarę kompleksowego spojrzenia na problem wynikający z ekspansji nowej formy ksiązki ? w postaci tekstu dźwiękowego. Rynek audiobooków rozwija się intensywnie, nie tylko w państwach zachodnich, ale również w Polsce.
Książka dźwiękowa jest praktyczna w korzystaniu w zabieganym codziennym życiu, rozwija wyobraźnię, umożliwia kontakt z literaturą osobom z dysfunkcją wzroku, dysleksją, problemami neurologicznymi, ale także  ludziom aktywnym, będącym ciągle w podróży, ruchu.
Autorka poradnika omawia w 5 działach główne problemy audiobooków, poczynając od  genezy, określenia zjawiska poprzez problemy techniczne związane z zapisem dźwięku, typologię audiobooków,  prezentację rynku wydawniczego i dystrybucji tej formy książki , aż do ich obecności w bibliotekach różnych typów.
Bibliotekarzy z pewnością zainteresują wywiady (rozdz.. VI)  przeprowadzone przez A. Żukowską z bibliotekarkami Książnicy Beskidzkiej i Książnicy Pomorskiej na temat  praktycznych aspektów postępowania z audiobookami w bibliotece, czyli gromadzenie, opracowanie, udostępnianie, przechowywanie , ochrona i konserwacja  tego nośnika tekstu. Popularne ujęcie tej książeczki zadecyduje z pewnością o jej szerokim odbiorze. Jest tego warta. Cena 25,00 zł

 

Ściąga dla bibliotekarzy. Strony www bibliotek, instytucji kultury, fundacji, serwisów informacyjnych, blogów, i inne adresy przydatne w codziennej pracy bibliotekarza. Grażyna Bilska, Warszawa 2011. ISBN: 978-83-61464-80-8

Image

Osobom mniej wprawnym w poszukiwaniach sieciowych niniejsza ?Ściąga? przyda się z pewnością, ale wbrew pozorom nie jest ona dedykowana wyłącznie dla nich. Przypomina bowiem ważne, interesujące i pożyteczne miejsca, których nie mamy na stałe w pamięci. Prawdopodobnie każdy odkryje też, dzięki niej, jakiś nowy dla siebie adres, który dobrze jest znać.

?Ściąga? nie ma oczywiście pretensji do kompletności, to byłoby zresztą niemożliwe. Mimo to można sądzić, że większość bibliotekarzy uzna niniejsze zestawienie za pożyteczne.Cena 12,00 zł

 

 

 

 

 

 

Internet w bibliotece dla dzieci i młodzieży. Od teorii do praktyki. Poradnik. Praca zbiorowa pod red. Grażyny Lewandowicz-Nosal. Warszawa: Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2009 ? 164 s.; il. <Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza>. 12.

 Image
W 2008 r. ukazał się w serii <Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza? poradnik autorstwa Grażyny Lewandowicz-Nosal pt. ?Biblioteka dla dzieci. Wczoraj i dziś?, omawiający problemy bibliotekarstwa dziecięcego oraz formy i metody pracy z młodymi czytelnikami, głównie tradycyjne.

 

Niniejsza publikacja stanowi w pewnym stopniu kontynuację  i uzupełnienie poprzedniego tomu, uwzględniającą tym razem problemy wykorzystania Internetu w pracy z dziećmi i młodzieżą. Użytkownikami Internetu jest 96% uczniów w wieku 12-18 lat, 36% korzysta z poczty elektronicznej, a 72% z komunikatorów internetowych. W tej sytuacji trudno zatem jest współpracować z dziećmi i młodzieżą ? najliczniejszymi odbiorcami biblioteki - bez znajomości zagadnień związanych  z użytkowaniem Internetu. Na  treść ksiązki składa się 10 różnych opracowań  ( teoretycznych i praktycznych) przygotowanych przez nauczycieli akademickich, bibliotekarzy szkolnych i publicznych. W pierwszym materiale Agnieszka Koszowska  wprowadza czytelnika w problematykę wykorzystywania Internetu przez młodych ludzi, ich potrzeb w tym  zakresie, opinii na temat usług informacyjnych w bibliotekach w kontekście możliwości Internetu, przechodząc do omówienia pojęcia Web.2.0, zaawansowanej platformy komunikacji  i narzędzi, które ta sieć  udostępnia (blogi, serwisy typu Wiki, technologia RSS, podcasting, serwisy typu mashup, serwisy społecznościowe), a w dalszej kolejności modelu Biblioteki 2.0, narzędzi i technologii ? w aspekcie zastosowań w bibliotekach. Taka koncepcja nowoczesnej biblioteki usprawnia komunikację pomiędzy czytelnikiem a placówką , zwiększa jej wizerunek w Internecie , pozwala na dotarcie do nowych grup czytelników. Kolejne teksty są efektem praktycznych doświadczeń  wykorzystania Internetu w pracy z dziećmi i młodzieżą ? na przykładzie Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach i Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie. Internet jest atrakcyjnym dla młodego człowieka narzędziem informacji, stąd biblioteki starają się w ten sposób promować bibliotekę (strona www), swoje zbiory, podawać informacje o książkach i pośredniczyć w komunikacji z czytelnikiem. Ważnym elementem relacji z czytelnikiem, jego aktywizacji czytelniczej mogą być konkursy internetowe. Doświadczenia w tym zakresie przedstawiła MBP we Włodawie, organizując konkurs na aktywnego czytelnika. O bogatej ofercie działań animacyjnych bibliotek i zaprezentowaniu tej problematyki w Internecie pisze Magdalena Klemer. Grażyna Lewandowicz-Nosal koncentruje się na  internetowym warsztacie bibliotekarza, a Aleksander Radwański porusza zagadnienie szumu informacyjnego w Internecie, nadmiaru informacji, jej selekcji. Cześć opracowań dotyczy gier komputerowych i ich wykorzystywania w bibliotekach (wady, zalety, rodzaje gier komputerowych, RPG). Całość interesujących  rozważań  nt. wykorzystania Internetu w pracy z dziećmi kończy obszerny tekst Grzefora Gmiterka nt. audialnych i audiowizualnych dokumentów online, omawiający takie zagadnienia jak: telewizja internetowa i edukacyjna w bibliotece, audycje wideo w Internecie, wideo dla najmłodszych, wideo w Web.2.0. Autor podaje także w przystępnej  formie zasady tworzenia bibliotecznej telewizji internetowej .

Publikacja pomyślana i zredagowana przez Grażynę Lewandowicz-Nosal  wypełnia lukę na rynku ksiązki zawodowej w zakresie omawianej problematyki ? w kontekście pracy bibliotekarza pracującego z dziećmi i młodzieżą, umożliwiając poszerzenie wiedzy, która w istotny sposób  wpłynie na poprawę komunikacji w relacji bibliotekarz ? młody czytelnik i w konsekwencji zadecyduje o większym zainteresowaniu biblioteką przez młode pokolenie. Zachęcamy do lektury. (J.Ch.)

 

Redakcja ?Poradnika Bibliotekarza? poleca lekturę publikacji Grażyny Lewandowicz ?Biblioteki dla dzieci wczoraj i dziś?

Image
 

Książka ma charakter podręcznika/poradnika grupującego w jednym miejscu Dotychczasową wiedzę i stan badań nad bibliotekami dla dzieci i młodzieży w Polsce i na świecie. Składa się z 4 rozdziałów: 1) Przepisy prawne dla bibliotek dla dzieci; 2) Początki bibliotekarstwa dla dzieci; 3) W bibliotece dla dzieci; 4) Przykłady pracy bibliotek dla dzieci. Najwięcej miejsca autorka poświęca formom pracy z czytelnikiem, zwłaszcza tradycyjnym Cennym walorem poradnika jest prezentacja działalności bibliotek dla dzieci w Polsce i za granicą, której towarzyszą kolorowe zdjęcia. Publikacja jest adresowana do bibliotekarzy bibliotek publicznych, szkolnych, pedagogicznych i innych, zajmujących się czytelnictwem dzieci i powinna stanowić podstawowy materiał szkoleniowy. (zob. rec. książki pt. Kompendium wiedzy o bibliotece dla dzieci i młodzieży? autorstwa J.Chruścińskiej. ?Poradnik Bibliotekarza? 2008 nr 7/8)

 
 
 

W latach 2002-2008 ukazało się 10 tytułów:

 • Scenariusze wystaw (aut. Celina Luty). Warszawa 2002
 • Praca z aktywem bibliotecznym. Warszawa 2002
 • Uroczystości szkolne w edukacji humanistycznej. (aut. Krystyna Barańska). Warszawa 2002
 • Edukacja czytelnicza i medialna. (aut. Jadwiga Andrzejewska). Warszawa 2003
 • Edukacja czytelnicza. Wybór konspektów. Red. D .Grabowska. Warszawa 2003
 • Teatrzyk na cały rok. (aut. Małgorzata Pietrzak). Warszawa 2004
 • Retoryka na co dzień. (aut. Małgorzata Pietrzak). Warszawa 2006
 • Poetki polskie. Scenariusze wystaw. (aut. Celina Luty). Warszawa 2005
 • Święta, święta. Wybór konspektów. (aut. Dorota Grabowska). Warszawa 2007
 • Rola teatru w edukacyjnej pracy bibliotekarza i nauczyciela. (aut. Małgorzata Pietrzak). Warszawa 2008
 • Biblioteki dla dzieci wczoraj i dziś. Poradnik. (aut. Grażyna Lewandowicz). Warszawa 2008

 

Image

Image    Image


    

 

 

 

Świat Książki Dziecięcej

Prenumerata - promocja!!!

Prenumerata i reklama

Odwiedzający

Odwiedza nas 20 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2013. Poradnik Bibliotekarza  Rights Reserved.